Materialkemi

OBS! Detta är en gammal hemsida som inte är aktuell. Du ska automatiskt slussas över till den nya hemsidan. Om det inte händer, klicka på följande länk: www.kemi.uu.se.

 


 

bild som visar materialkemis delar

Institutionens forskning innefattar ett brett spektrum av problem med fokus på materialkemi. Olika experimentella metoder liksom beräkningskemi används. Studierna är oftast av grundforskningskaraktär men det finns också en viktig koppling till tillämpningar.

Forskningsverksamheten är organiserad i tre fakultetsprogram: oorganisk kemi, polymerkemi och strukturkemi.

Institutionen är lokaliserad i Ångströmlaboratoriet tillsammans med bl a fysik, teknologi och andra grenar av kemi. En bred kompetens inom materialvetenskap har skapats på detta sätt. Det är vanligt att forskningsprojekt bedrivs över institutionsgränser.